Gå til hovedindhold

Anlægstilskud

Vi afholder løbende bestyrelsesmøder den 1. onsdag i hver måned (med undtagelse af juli måned), hvor vi behandler de indkomne ansøgninger til anlægspuljen.

Indhold

  Ansøgninger skal udfyldes elektronisk

  (Du skal bruge foreningens Conventus Log in)

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nina Jansen på mail laebojansen@gmail.com 

  Retningslinjer for at søge.

  Når du søger om tilskud fra vores anlægspulje, så skal du være opmærksom på

  Vores minimumskrav til ansøgningen:

  • Der skal fremsendes en motiveret ansøgning med beskrivelse af projektet (vedlagt relevante bilag).
  • I ansøgningen skal der redegøres for at projektet opfylder retningslinjerne for anlægspuljen:
   Fritidsrådet retningslinjerne for anlægspuljen
  • Vedlæg specificeret budget (frivilligt arbejde skal angives med antal timer og timeløn).
  • Vedlæg specificeret finansieringsplan.

  Vores minimumskrav til regnskabet:

  • Underskrevet regnskab opstilles så det kan sammenlignes med budgettet til ansøgningen.
  • Projektregnskabet skal opfylde retningslinjerne for anlægspuljen:
   Fritidsrådet retninglinjer for anlægspuljen
  • Projektregnskabet skal opfylde Aabenraa Kommunes
   Godkendte retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og garantier
   Minimumskravene til regnskab og revision fremgår på side 3.
  • Det skal fremgå af det underskrevne projektregnskab, at: "Tilskuddet fra Aabenraa Fritidsråd på XXXX kr. er anvendt til det givne formål jf. vores ansøgning af den XX. XXXX 20XX og Aabenraa Fritidsråds bevilling af tilskuddet den XX. XXXX 20XX. Vi skal samtidig erklære, at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt, jf. Aabenraa Kommunes retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og underskudsgarantier til selvejende institutioner, fonde, foreninger m.v., og regnskabet er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne til anlægspuljen for Fritidsrådet i Aabenraa Kommune.”