Gå til hovedindhold

Retningslinjer for at søge tilskud fra Aktivitetspuljen i Aabenraa Fritidsråd

Med Aktivitetspuljen ønsker Aabenraa Fritidsråd at være med til at fremme og støtte initiativer, tanker og nye ideer til aktiviteter, der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.

16. maj 2024

Indhold

  Der kan søges støtte til:

  • Enkeltstående aktiviteter, arrangementer og stævner 
  • Projekter af udviklende og folkeoplysende karakter  
  • Aabenraa Fritidsråd kan i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget udvælge særlige fokusområder.

  Der kan søges underskudsgaranti til: 

  • Aktiviteter, arrangementer, stævner og projekter af udviklende og folkeoplysende karakter, der har indtægter f.eks. i form af entre og salg af forplejning m.v.
  • Aabenraa Fritidsråd kan i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget udvælge særlige fokusområder.

  Der kan ikke søges støtte eller underskudsgaranti til:  

  • Daglig drift.  
  • Anlægsudgifter. (se anlægspuljen)
  • Kommercielle aktiviteter.
  • Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredjepart.
  • Projekter udenfor Folkeoplysningsområdet.  
  • Projekter der allerede er afviklet.
  • Der kan som udgangspunkt ikke søges til forplejning.

  Hvem og hvornår kan man søge Aktivitetspuljen:

  • En betingelse for at yde støtte, eller underskudsgaranti er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” i Aabenraa Kommune.  
  • Der kan søges løbende. Svarfristen tilsigtes at være en måned.

  Godkendt af bestyrelsen i Aabenraa Fritidsråd den 4. april 2023, samt godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2023