Elite Aabenraa

Aabenraa Fritidsråd har status som observatør og mødedeltager. Formanden deltager i Sportsfaglige møder, hvor der blandt andet peges på de udøvere som søger ind i Elite Aabenraa fælleskabet.

Indhold