Nordea-fondens Løbspulje

Planlægger jeres forening et mindre motionsløb, der får flere ud i det fri sammen

19
112021

?
Så søg Nordea-fondens Løbspulje på 5 mio. kr. 
Læs mere og søg støtte på https://nordeafonden.dk/loebspuljen